بازدیدکنندگان : 109631

آرشیو
چاپار مجازی
موضوع بندی
یکشنبه 15 دی‌ماه سال 1387
انتزاع۱

 

ت.ذغال.(photoshop)  

مداد در دست طراح،مانند شمشیر در دست سامورایست،بایدبا یک حرکت تمام کند.عناوین آخرین یادداشت ها

شناسنامه کامل من...