بازدیدکنندگان : 109631

آرشیو
چاپار مجازی
موضوع بندی
یکشنبه 16 آبان‌ماه سال 1389
اسم من احسان

اسم گذاشتن روی هر چیزی واجب است حتا اگر به  ان معتقد نباشید دیگران این کار را انجام می دهند مثلا همین من اگر اسم نداشتم......

تازه بعد از اسم گذاشتن مشکلات اغاز می شود . اسم نا خود اگاه  ما رامجبور می کند در ان محدوده فکر کنیم.و خارج شدن از ان محدود کار اسانی نیست.

مثلا اگر بگوییم سیب به صورت طبیعی همه به یک سیب کامل و احتمالا قرمز فکر می کنند. خیلی دور از ذهن است کسی به یک سیب گاز زده فکر کند.و این در صورنی است که به یک سیب گاز زده هم سیب می گویند...عناوین آخرین یادداشت ها

شناسنامه کامل من...