بازدیدکنندگان : 109631

آرشیو
چاپار مجازی
موضوع بندی
شنبه 22 آبان‌ماه سال 1389
زن و بی ارتی های تهران
        مدتی است که تصمیم داشتم درباره ی  اتوبوس بی.ار.تی بنویسم

چند ویژگی که  ان را از دیگر اتوبوس ها جدا می کند

1.ارتباط راننده با مسافران قطع شده

2. در تمام مدت24ساعت می توان از ان استفاده کرد

3.بین ایستگاهها توقفی ندارد

4.ایستگاهی سرپوشیده وجود دارد که دو نفر(زن و مرد) در هر دوطرف بلیط انداختن مسافران به محل  مربوطه را چک می کنند.

اما از همه مهمتر به نظر من نقش متفاوت زن در این وسیله است

بانوان  بر خلاف قبل در قسمت جلو سوار می شوند ومردان به عقب رفتند

راننده ها نیز اغلب زن هستند

دلیلش را نمی دانم اما اتفاقی است که میشد با توجه به شرایط پیشبینی اش کرد.
زمان راه اندازی بی.ارتی و

مترو

را برای بندر کی حدس می زنید؟عناوین آخرین یادداشت ها

شناسنامه کامل من...